Beste klant, voor het aanmelden van een reparatie dient u ons reparatieformulier te gebruiken. Binnen 24 uur maken wij dan een passende afspraak met U voor het langsbrengen van uw defecte apparaat.Defecte USB stick, SD kaart, Micro SD kaart of Compact Flash CardWanneer uw USB stick of SD kaart uit uw digitale camera of telefoon niet elektronisch of zwaar mechanisch is beschadigd, dan is het vaak nog mogelijk de data hiervan te herstellen. Foutmeldingen zoals de vraag vanuit Windows of u de SD kaart of USB stick wilt formateren komen regelmatig voor.

Wanneer de SD-kaart of uw USB stick fysiek is beschadigd door interne beschadiging van het flashgheugen wat veroorzaakt kan worden door oorzaken zoals, interne sluiting of breuk, dan is uw data soms nog te herstellen afhankelijk van de conditie van de SD-kaart of USB stick.

Voorbeelden van fouten of dataverlies:  Harddisk maakt klikkend geluid
  S.M.A.R.T. Status BAD melding
  Mechanische fouten
  Elektronische fouten
  Bestanden verwijderd
  Schijf geformateerd
  Verwijderde of corrupte logfile
  File system defect
  Bestanden beschadigd
  Externe schijf start niet op
  Data op schijf niet benaderbaar
  Beschadigde sectoren
  Er wordt gevraagd de schijf te formateren
  Computer loopt regelmatig vast


Wanneer wij voor u een poging uitvoeren om uw data te herstellen van een defecte mediadrager, zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel verlies van data.

Defecte Harddisk of NAS station?Dataverlies is erg vervelend, maar ga niet altijd direct van het ergste uit. Met regelmaat kan Mofix uw verloren bestanden nog terughalen.

Misschien heeft u het wel eens meegemaakt? Een defecte harddisk in uw computer of laptop, een defecte USB-stick of SD-kaart. In veel van deze gevallen is uw data niet meer benaderbaar onder Windows. Toch is het vaak goed mogelijk om de data alsnog van uw schijf te recoveren waardoor uw bestanden zoals foto's, documenten, email berichten of favorieten nog zijn te herstellen.

De gemiddelde levensduur van een harddisk is 5 jaar. Na deze periode wordt de kans op schijffouten aanzienlijk groter. Uiteraard kan een harddisk ook binnen 5 jaar defect gaan door een te hoge temperatuur of valschade. Zorg dus altijd voor een recente "Backup" van uw bestanden.

Mofix kan verwijderde fotos terughalen, gewiste bestanden terughalen en verwijderde bestanden terughalen of gegevens.

Een head crash is een beschadiging aan een harde schijf, die optreedt indien de magneetkop in aanraking komt met de roterende schijf, wat vaak resulteert in permanente en onherstelbare schade aan het oppervlak van de schrijf. De bovenste laag van de schijf is gemaakt van een teflonachtig materiaal. Daaronder bevindt zich een laag van gesputterde koolstof. Deze twee lagen beschermen de magnetische laag waarop de data staat tegen de meeste momenten waarop de magneetkop en de schijf tijdelijk in aanraking met elkaar komen. Een magneetkop wordt meestal door een dun laagje lucht weggehouden van het oppervlak van de schijf. De magneetkop is echter gemaakt van materialen die hard genoeg zijn om door de beschermende laag van de schijf heen te krassen indien deze er hard genoeg langs wordt gedrukt. Een head crash kan plaatsvinden indien de magneetkop zodanig in contact komt met de schijf, dat de beschermende laag en de magnetische laag worden weggekrast. Omdat de meeste harde schijven ronddraaien met een snelheid van 5400 tot 15000 omwentelingen per minuut, is de schade vaak aanzienlijk.

Wanneer op uw schijf een head crash heeft plaatsgevonden na bijvoorbeeld een val of interne chrash welke vaak is te horen aan een klikkend geluid (COD - Click of dead) is de kans op herstel van uw harddisk en data erg klein.

De melding S.M.A.R.T. Status BAD, Backup and replaceS.M.A.R.T. oftewel Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology is een monitoringsysteem voor harde schijven. Het houdt indicatoren voor betrouwbaarheid in de gaten in de hoop defecten aan de schijven tijdig te kunnen localiseren.

Een harddisk kent twee soorten defecten:

 Voorspelbare: Sommige defecten zijn te voorspellen. Vanwege het feit dat harde schijven mechanische apparaten zijn kan men vrij nauwkeurig de levensduur voorspellen op basis van gebruik en ouderdom. Storingen die hieraan te wijten zijn vinden geleidelijk aan plaats naarmate de apparaten vaker of langer in gebruik zijn. Een monitoringtool kan deze detecteren.

 Onvoorspelbare: Er zijn natuurlijk ook onvoorspelbare gebreken zoals slechte elektronica of kortsluitingen. Indicaties hiervan zijn moeilijker te vinden maar er wordt toch getracht deze zo veel mogelijk uit te sluiten. Het monitoren van de harde schijf kan in 60% van de gevallen de storingen voorspellen. S.M.A.R.T.-technologie heeft als doel de gebruiker of systeembeheerder geruime tijd van tevoren te waarschuwen voor aanstaande problemen zodat deze stappen kan zetten om de op de harde schijf aanwezige data veilig te stellen.Harddisk aan de binnenzijde


SSD harddisk aan de binnenzijde


USB stick


Micro SD-kaart