PrivacyreglementMofix respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden of een afspraak met u te maken. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Indien justitiële diensten of andere officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens kan Mofix hiertoe overgaan. Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten van Mofix. Door gebruik te maken van de diensten die Mofix u aanbiedt gaat u akkoord met de voorwaarden zoals die in dit reglement zijn opgenomen.

Mofix gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling aanvraagt, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Als u een reparatie naar ons opstuurt hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw reparatie naar u retour te sturen.

ALs u ons contactformulier invult vragen wij alleen naar uw naam, telefoon nr. en e-mailadres. Wanneer nodig worden overige gegevens altijd per email, telefonisch of direct bij ons in het bedrijf aan u gevraagd.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Mofix

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Indien u nog vragen mocht hebben over het Privacybeleid van Mofix, dan kunt u ons een e-mail sturen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In het geval een wijziging van ons Privacybeleid nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Verzameling van data

Deze website verzamelt geen data.

Cookies & Sessies voor data verzameling

Deze website maakt geen gebruik van cookies om identificeerbaar gegevens op een systeem te bewaren.

Informatie derden

Ondanks we geen informatie aan derden verkopen, geven wij wel informatie door aan andere partijen om een betere service te kunnen verlenen. De volgende derde partijen hebben toegang tot een deel van onze data:

Naam-, adres- en woonplaats-gegevens geven wij door aan vervoerdersmaatschappijen teneinde bestellingen of reparatie retouren te kunnen laten afleveren. Ook deze maatschappijen zijn gehouden aan een privacy verklaring en zullen deze gegevens niet voor andere commerciële doeleinden gebruiken noch langer bewaren dan strikt noodzakelijk is.

Mofix verkoopt uw gegevens niet

Mofix zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling of het retour brengen van uw reparatie. Door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bezwaren

Heeft u informatie nodig of u bent overtuigd dat er een fout is gemaakt binnen dit document, dan kunt u contact opnemen via e-mail of een brief sturen. Heeft u het gevoel dat uw zaak niet correct wordt afgehandeld, dan kunt u zich richten aan de daartoe bevoegde instanties. We gaan zeer serieus om met uw privacy en verkopen of gebruiken uw gegevens niet op een manier die gezien kan worden als ongepast zowel ethisch als wettelijk.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR)


Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe wetten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We hebben daarom onze privacy policy gewijzigd zodat deze voldoet aan de nieuwe Europese wetgeving.

Vragen over het gewijzigde privacy beleid kunt u stellen via ons contactformulier.